Retur

Retur

 

Informații privind exercitarea dreptului de returnare

 

Dreptul de returnare

 

Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract în termen de 14 zile fără a exista vreun motiv.

Perioada de retragere va expira după 14 zile de la data achiziționării bunurilor de la noi sau de la o terță parte, perioadă care începe odată cu intrarea în posesia fizică a bunurilor.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați (GRAPPER EOOD; info@grapperkayaks.de; Baba Illica 1, Etajul 2, Oficiul 76, Intrarea G 1612, 1612 Sofia, Bulgaria) printr-o cerere (de exemplu, un e-mail). Puteți utiliza formularul de returnare atașat, dar acesta nu este obligatoriu. Pentru a respecta termenul limită de returnare, este suficient să transmiteți comunicarea (de exemplu, un e-mail) privind exercitarea dreptului ăn termen de 14 zile.

 

Excepția de la dreptul de retragere face furnizarea de bunuri conform specificațiilor consumatorului sau bunurilor personalizate în mod clar (conform Directivei 2011/83 / UE, capitolul III, articolul 16 (c)).

 

Efectele retragerii

Dacă vă retrageți din acest contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din alegerea unui anume tip de livrare, altul decât cea mai avantos  costisitoare tip de livrare oferit de către noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua o astfel de rambursare utilizând aceleași mijloace de plată pe care le-ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit în mod expres altfel; în orice caz, nu veți plăti nicio taxă rezultată ca urmare a unei astfel de rambursări.

Putem amâna rambursarea până când vom primi produsele înapoi sau vom primi documente care atestă trimiterea produselor, oricare dintre acestea se întâmplă mai curând.

Veți trimite mărfurile înapoi sau ni le veți înmâna fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care ne comunicați retragerea din acest contract. Termenul este îndeplinit dacă trimiteți înapoi produsele înainte de expirarea termenului de 14 zile.

Va trebui să suportați costul al returnării bunurilor. Costul este estimat la un maxim pentru modelele Pike de aprox. 90-100 EUR, iar pentru toate celelalte caiace cca. 200-250 EUR pentru continent (cu excepția insulelor), iar pentru alte țări ar putea fi ceva mai mult.

Sunteți răspunzător de diminuarea valorii bunurilor care rezultă din manipularea acestora, acelea care afectează în mod direct caracteristicile și funcționarea produselor.

 

Formular de retragere de la contract

Dacă doriți să vă exercitați dreptul de retragere, puteți utiliza formularul de retragere anexat, dar nu este obligatoriu.

 

Pentru GRAPPER EOOD; info@grapperkayaks.de; Baba Illica 1, 1612 Sofia, (Etajul 2, Oficiul 76, Intrarea G 1612), Bulgaria

 

Eu / Noi vă aducem la cunoștință că mă / ne retragem din contractul nostru de vânzare a următoarelor produse,

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………

Comandat la data de ……………………………

Primit la data de……………………….

Numele cumpărătorului(cumpărătorilor) ………………………………………………………………………………………………………….

Adresacumpărătorului(cumpărătorilor)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Semnătura cumpărătorului(cumpărătorilor)  (necsară doar dacă acest formular este trimis pe suport de hârtie) …………………………………………….

Data……………………………….

Se încarcă...